Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thống máy công cụ điều khiển số

Máy cắt ô xy – gas điều khiển số CNC

Bộ điều khiển chiều cao mỏ cắt