Tôn sóng hộ lan Đường Sắt
– Cung cấp hộ lan tôn lượn sóng công trình đảm bảo ATGT giữa đường sắt và đường bộ đoạn Km 147+542 – Km151+639 đoạn Ngọc Hồi – Thường Tín, Tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.
– Gói thầu số 11 từ km120+317.32 đến km148+096,00 trên QL.21, km111+600 đến km143+838 trên QL.10 trực thuộc địa phận tỉnh Nam Định.
Tháng 2 – 10 năm 2010.

Cầu Bãi Cháy
– Thi công hạng mục sơn kẻ đường thuộc dự án cầu Bãi Cháy – Quảng Ninh. Tháng 10 năm 2006.